Elektrik Panoları

Elektrik dağıtım panosu, bakım noktasında özen istemektedir. Gösterilen bu özen insan yaşamının güvenliği bakımından önemlidir. Bakımı yapılan panolar iş güvenliği ve işçi sağlığına büyük katkıda bulunur. İnsana dair çalışma ve yaşam ortamlarında konfor sağlamaktadır. Tesis içerisinde yer alan ekipmanların düzenli olmasına yol açar. Bu panolarla ortaya çıkabilecek arızalar engellenmektedir. Dolayısıyla işletmenin maliyeti oldukça azalmaktadır.